Tiêu chuẩn chọn bạn gái của 4 nhóm máu

Các bạn nam nhóm máu nhà ta hơi bị ghê đó nhé, bạn gái là phải đủ tiêu chuẩn, tiêu chuẩn nào hợp với mình hay sở thích của mình thì mới đồng ý đó, nếu trái thì tẩy chay và loại ra ngay!

Cùng 12 Cung Sao soi Tiêu chuẩn chọn bạn gái của 4 nhóm máunhóm máu A, nhóm máu B,nhóm máu O và nhóm máu AB, và xem tại sao các nhóm máu lại có tiêu chuẩn kỳ lạ như vậy nhá!

Tiêu chuẩn chọn bạn gái của 4 nhóm máu
Nhóm máu A chọn khuôn mặt, Nhóm máu B khuôn mặt, Nhóm máu O khuôn mặt và...cái mịa thằng AB cũng là khuôn mặt luôn. Chứng tỏ ai cũng xem trọng hình thức?

Tiêu chuẩn chọn bạn gái của 4 nhóm máu
Tiêu chuẩn thứ 2 của cả 4 nhóm máu là tính cách, tiêu chuẩn thứ 3 của nhóm máu A là dịu dàng, nhóm máu B là cá tính, nhóm máu O là ngây thơ, nhóm máu AB thích tiền...cái đồ ham tiền hơn tình!

Tiêu chuẩn chọn bạn gái của 4 nhóm máu
Tiếp theo A thích chân thành, máu B là con gái phải tự tin, AB thì phải thì phải hợp cạ...còn thằng giả dê O thì thích ngực bự mới đau chứ!

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Tiêu chuẩn chọn bạn gái của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list