Sự điên cuồng khi 12 con giáp tức giận

Khi tức giận thì ai chẳng điên, nhưng điên theo kiểu điên cuồng không chấp nhận được thì chỉ có 3 con giáp sau đây mới đáp ứng được đó.

Điên thì phải có độ thôi nhé, quá lắm là chít đó :D
Điên thì phải có độ thôi nhé, quá lắm là chít đó :D
Đọc thêm »

0 Response to "Sự điên cuồng khi 12 con giáp tức giận"

Post a Comment

Friends list