Sự hạn chế & lùn trong tính cách 12 chòm sao

Tuy chúng ta ai cũng có những ưu điểm tuyệt vời và vượt trội hơn những người khác, nhưng trong chính bản thân chúng ta cũng có những hạn chế và những điều xấu trong chính con người mình.

Địch mạnh không sợ, chỉ sợ đồng đội ngu mà thui!
Địch mạnh không sợ, chỉ sợ đồng đội ngu mà thui!
Đọc thêm »

0 Response to "Sự hạn chế & lùn trong tính cách 12 chòm sao"

Post a Comment

Friends list