Những cái rốn vũ trụ 12 con giáp

Các bạn í luôn cho mình là trung tâm của mọi vấn đề, là cái rốn của vũ trụ, luôn muốn được mọi người chú ý và quan tâm, nhưng thực chất, các bạn ấy không bao giờ xem trọng ai và để ý đến ai cả.

Vũ trụ bao la...chúng ta chỉ là hạt bụi mà thôi?
Vũ trụ bao la...chúng ta chỉ là hạt bụi mà thôi?
Đọc thêm »

0 Response to "Những cái rốn vũ trụ 12 con giáp"

Post a Comment

Friends list