Lưới tình vương vấn trong đời 12 chòm sao

Khổ dễ sợ, lưới tình như lưới trời, lọt vào thì khó mà thoát ra, mà đã thoát ra được thì cũng què, cũng chột, cũng thiểu năng trí tuệ...mà không bao giờ có thể lành lặn lại được như lúc ban đầu.

Lưới tình vương vấn, biết khi nào thoát ra?
Lưới tình vương vấn, biết khi nào thoát ra?
Đọc thêm »

0 Response to "Lưới tình vương vấn trong đời 12 chòm sao"

Post a Comment

Friends list