[Xếp hạng 12 chòm sao nữ có khí chất cao quý giống công chúa] Quán quân: Thiên...

[Xếp hạng 12 chòm sao nữ có khí chất cao quý giống công chúa]

Quán quân: Thiên Bình

Á quân: Xử Nữ

Quý quân: Ma Kết

Hạng 4: Sư Tử

Hạng 5: Song Ngư

Hạng 6: Bảo Bình

Hạng 7: Bạch Dương

Hạng 8: Kim Ngưu

Hạng 9: Thiên Yết

Hạng 10: Cự Giải

Hạng 11: Nhân Mã

Hạng 12: Song Tử

Ame MN12CS0 Response to "[Xếp hạng 12 chòm sao nữ có khí chất cao quý giống công chúa] Quán quân: Thiên..."

Post a Comment

Friends list