Với Ma Kết: - Từ lời nói đi đến hành động là một con đường ngắn Nhưng … - Từ suy...

Với Ma Kết:
- Từ lời nói đi đến hành động là một con đường ngắn
Nhưng …
- Từ suy nghĩ đi đến lời nói và hành động lại là cả một quá trình dai dẳng
Kết suy nghĩ nhiều nhưng kiệm lời, hành động cũng nhiều khi ngược lại với những gì bản thân mong muốn.
Tuy nhiên, Kết một khi đã nói thì sẽ làm được. Nếu biết bản thân không thể làm thì có chết Kết cũng không bao giờ để bản thân rơi vào thế “bí”, luôn có đường lùi khi biết sẽ gặp phải gõ cụt.
~ Kul Yêu ~

0 Response to "Với Ma Kết: - Từ lời nói đi đến hành động là một con đường ngắn Nhưng … - Từ suy..."

Post a Comment

Friends list