Sự việc mới xẩy ra tại Bác giang làm rúng động cả nước... :o :o Bọn này nó ác cò...

Sự việc mới xẩy ra tại Bác giang làm rúng động cả nước... :o :o
Bọn này nó ác còn gấp trăm lần Lê Văn Luyện... :'(


SỰ VIỆC MỚI XẢY RA Ở BÁC GIAN LÀM RÚNG ĐỘNG CẢ NGƯỚC :o :o
967.453 Lượt xem | Bởi KENH14.VN
Từ thực tế ngôi nhà hoang nằm giáp ranh giữa hai thôn nhiều người qua lại, tình hình khá phức tạp nên ông Liêm nhận định đây là ...

0 Response to "Sự việc mới xẩy ra tại Bác giang làm rúng động cả nước... :o :o Bọn này nó ác cò..."

Post a Comment

Friends list