Sư Tử thích làm trung tâm chú ý của mọi người. Sư Tử (vốn coi mình là thông minh...

Sư Tử thích làm trung tâm chú ý của mọi người. Sư Tử (vốn coi mình là thông minh nhất) rất thích dạy bảo người khác. Vì thế nhiều người sinh cung Sư Tử chọn nghề giáo viên, chính khách, hoặc tư vấn tâm lý... Họ cũng không bao giờ tốn phí thời gian cho những kế hoạch và dự án vô căn cứ. Sư Tử là người tổ chức, nhà lãnh đạo tuyệt vời. Sự nghiệp điển hình của họ là: Quản lý, Thể thao, Thời trang, Sản xuất phim, Diễn viên, Nhà ngoại giao, Nhà doanh nghiệp.

0 Response to "Sư Tử thích làm trung tâm chú ý của mọi người. Sư Tử (vốn coi mình là thông minh..."

Post a Comment

Friends list