Tướng tay- Đường sinh đạo bị đứt quãng, chia nhiều nhánh

Ở 2 phần trước chúng ta đã tìm hiểu về các dạng đường sinh mệnh như đường sinh mệnh cong, đường sinh mệnh phân nhiều nhánh,... và tại phần 3 này sẽ tiếp tục giải mã ý nghĩa đường sinh mệnh trên bàn tay như đường sinh đạo bị đứt đoạn, đường sinh mệnh rẽ hai nhánh có ý nghĩa và điềm vận mệnh như thế nào. Tìm hiểu cách xem bói tướng tại 12 Cung sao để biết cách xem tướng tay và dự đoán vận mệnh.


Tướng tay- Đường sinh đạo bị đứt quãng
Giải mã các dạng chỉ tay đường sinh mệnh (p3) - Đường sinh đạo bị đứt quãng
Đọc thêm »

0 Response to "Tướng tay- Đường sinh đạo bị đứt quãng, chia nhiều nhánh"

Post a Comment

Friends list