Giải mã các dạng chỉ tay đường sinh mệnh (p4)

Đường sinh mệnh trong tướng tay sẽ phản ánh đến tình trạng sức khỏe, thể lực, tuổi thọ và vận mệnh của con người, trên bàn tay có nhiều dạng khác nhau, tại 3 phần trước thì 12 Cung sao đã giải mã ý nghĩa những đường sinh mệnh trên tay bạn, ở phần tiếp theo này sẽ tiếp tục coi bói xem chỉ tay với nhiều hình dạng khác nữa. Tìm hiểu cách xem bói tướng tại 12 Cung sao để biết cách xem tướng tay và dự đoán vận mệnh. 

Giải mã các dạng chỉ tay đường sinh mệnh (p4)
Giải mã các dạng chỉ tay đường sinh mệnh (p4)
Đọc thêm »

0 Response to "Giải mã các dạng chỉ tay đường sinh mệnh (p4)"

Post a Comment

Friends list