Khi đa số đánh bại thiểu số trong 4 nhóm máu

Mỗi người đều phải tạo cho mình một lập trường của bản thân trước đám đông mới tạo nên sự đặc biệt cho mình, tuy vậy rất ít người thường chọn lối đi riêng với mọi người còn lại. Cùng xem trong 4 nhóm máunhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O thì ai là người có lập trường vững nhất nha!

Khi đa số đánh bại thiểu số trong 4 nhóm máu
Nhóm A khi gặp trường hợp thiểu số phải nghe theo số đông thì ý chí đoàn kết đặt trên ý kiến cá nhân.

Nhóm B khi người khác nói "có", vẫn dám lên tiếng nói "không". 
Khi đa số đánh bại thiểu số trong 4 nhóm máu
Nhóm O hay sống theo số đông. Nhóm AB thì thoải mái không câu nệ.

0 Response to "Khi đa số đánh bại thiểu số trong 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list