Khi 4 nhóm máu được truyền giáo

Bạn có biết ai là kẻ mềm lòng dễ bị dụ nhất trong 4 nhóm máu và ai là đứa "tinh ranh" nhất trong số đó không? Chỉ cần quan sát cách thể hiện của các bạn nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O trong tình huống này sẽ có kết luận ngay ấy mà!
Khi bốn nhóm máu cùng ở chung một ký túc xá, một hôm trường phát phiếu kiểm tra...

Nhóm A luôn là người sâu xa sáng suốt nhưng vẫn bị làm phiền. Nhóm B thì thẳng thắn hơn với một câu ngắt ngang, chấm dứt đối thoại


Nhóm O khi đã không quan tâm mà bị làm phiền thì đừng có trách....

Thông minh, 'nham hiểm' nhất vẫn là nhóm AB


Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Khi 4 nhóm máu được truyền giáo"

Post a Comment

Friends list