Sơ đồ quan hệ giữa các nhóm máu

Bất hòa là chuyện xảy ra thường ngày trong 4 nhóm máu bởi sự thật hiển nhiên là họ đâu cùng "một máu" vời nhau, tuy vậy đôi lúc cũng có những tình cảm gắn kết hòa hợp nhưng nhìn chung vẫn xích mích là phần nhiều!!! Cùng xem mối quan hệ giữa các nhóm máu là nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O thể hiện như thế nào nhé .

Sơ đồ quan hệ giữa các nhóm máu
Đây là sơ đồ mối quan hệ giữa 4 nhóm máu. Mũi tên xanh chỉ quan hệ chan hòa, thân thiết. Mũi tên đỏ chỉ bất hòa, xích mích

Sơ đồ quan hệ giữa các nhóm máu

Sơ đồ quan hệ giữa các nhóm máu


Sơ đồ quan hệ giữa các nhóm máu

Sơ đồ quan hệ giữa các nhóm máu

Sơ đồ quan hệ giữa các nhóm máu


0 Response to "Sơ đồ quan hệ giữa các nhóm máu"

Post a Comment

Friends list