Quan niệm Ngũ hành trong Tướng thuật

Tướng thuật được sử dụng để coi tướng người đoán nhận vận mệnh tốt xấu của một người, những kiến thức và kinh nghiệm trong việc xem tướng đã được ghi chép qua từng thời kỳ. Để tìm hiểu rõ hơn về kiến thức tướng thuật và Quan niệm Ngũ hành trong Tướng thuật, thuật Xem tướng, xem bói. Tại 12 Cung sao sẽ giúp bạn khám phá được nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến Quan niệm Ngũ hành trong Tướng thuật. Nếu bạn quan tâm hơn, hãy tìm hiểu chuyên mục Tướng số của chúng tôi.

Tướng thuật học cho rằng, Ngũ hành kết hợp với ngũ phương, người ở những phương vị khác nhau sẽ có sự khác biệt về tướng mạo, tính tình, sắc da.

Ngũ hành kết hợp với ngũ sắc và tứ thời (4 mùa) thì có thể phán đoán được lành dữ của tướng thông qua khí sắc khác nhau biểu hiện trên nét mặt vào từng mùa cụ thể. Ngoài ra, cũng có thể dựa vào đặc điểm hình dáng của con người để phân cơ thể con người làm 5 loại hình khác nhau.

HÌNH TƯỚNG NGŨ HÀNH

Quan niệm Ngũ hành trong Tướng thuật
Quan niệm Ngũ hành được ứng dụng trong sách xem tướng trước hết biểu hiện ở sự phân chia “ngũ hình", chính là dựa vàọ đặc trưng tính cách, khí chất, tướng mạo của con người để khái quát hình tướng của con người thành 5 loại hình khác nhau là Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả Thổ, đồng thời, đưa vào đặc điểm Ngũ hành, cũng như mối quan hệ Ngũ hành sinh khắc để giải thích về hình dáng, tướng mạo, tính cách và vận mệnh của con người.

"Thái thanh thần giám", "Ngọc quân chiếu thẩn cục", "Thần tướng toàn thiên" đều trình bày và phân tích một cách toàn diện về hình tướng Ngũ hành, như trong "Thần tướng toàn thiên - Luận khí sắc" có nói: "Người hình Mộc cần xanh, người hình Hoả cần đỏ, người hình Kim cần trắng, người hình Thuỷ cần đen, người hình Thổ cần vàng, đó chính là khí sắc của cơ thể".

TRẠNG THÁI LÀNH DỮ THỂ HIỆN QUA SẮC MẶT

Quan niệm Ngũ hành trong Tướng thuật

Tổng quan xem tướng số con người

Kiến thức Thuật xem tướng
Xem Tướng số cuộc đời
Bản quyền 12 Cung Sao

0 Response to "Quan niệm Ngũ hành trong Tướng thuật"

Post a Comment

Friends list