Khi 4 nhóm máu nhận nhiệm vụ mai mối

Phải làm gì để thoát khỏi cảnh FA đây??? Mặc dù 4 nhóm máu chắc chắn đều nằm trong hội FA vậy mà cũng rất nhiệt tình trong việc tìm bồ cho người khác cơ đấy. Cùng xem khi nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O trở thành ông tơ bà nguyệt sẽ mang lại kết quả gì nha.

Khi thời cơ hẹn hò của 4 nhóm máu đã đến....

Nhóm máu A chú trọng vào sự thông minh và học vấn.

Nhóm máu B chú trọng vào hình thức bên ngoài nhưng lại yêu thích tự do

Nhóm O thích khoe khoan thể hiện bản thân

Nhóm AB lại thích những người có tấm lòng lương thiện luôn "u sầu" vì hoàn cảnh của người khác.

Khi 4 nhóm máu nhận nhiệm vụ mai mối
Kết quả khi nhơ 4 nhóm máu này mai mối là....đi chơi một mình cho đỡ nhọc....

0 Response to "Khi 4 nhóm máu nhận nhiệm vụ mai mối"

Post a Comment

Friends list