Khi 4 nhóm máu chơi trò đố mẹo

Cả 4 nhóm máu đều là người thích chơi trò trả lời câu đố, cùng đố mẹo nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O nhà ta xem ai là người thông minh nhất nha!

Đố mẹo 4 nhóm máu nhà ta
Khi 4 nhóm máu trả lời đố mẹo...

Đố mẹo 4 nhóm máu nhà ta
Nhóm máu A thay vì trả lời lại trở thành người hỏi nhiều hơn đấy.

Đố mẹo 4 nhóm máu nhà ta
Nhóm B chẳng quan tâm...

Đố mẹo 4 nhóm máu nhà ta

Đố mẹo 4 nhóm máu nhà ta
Nhóm máu O có vẻ khoái với trò đố mẹo mặc dù "bí" từng câu.

Đố mẹo 4 nhóm máu nhà ta
Nhóm máu AB là người tỏa sáng nhất trong trò đố mẹo này đấy.

0 Response to "Khi 4 nhóm máu chơi trò đố mẹo"

Post a Comment

Friends list