Xem tuổi đoán nghiệp làm nông

Mỗi người sinh ra vốn đã mang những số mệnh khác nhau, có người được hưởng may mắn, thuận lợi, được hưởng phúc lộc, làm việc gì cũng suôn sẻ, nhưng cũng có người lắm trắc trở, khó khăn, bần hàn. Nếu muốn biết số mệnh của mình có thuận lợi trong việc làm nông hay không, hãy xem 12 Cung Sao coi tuổi dự báo điền nghiệp của bạn ra sao.

Hãy tra cứu năm sinh và tháng sinh của mình để xem vận hạn điền nghiệp của bạn tốt hay xấu nhé!

Ví dụ: Tôi sinh ngày 7 tháng 11 năm Bính Thìn (yêu cầu tra tuổi theo lịch Âm), thì tôi sẽ tra năm Thìn và tháng 11. Dựa vào bảng này tôi tra được sao của tôi là Phá điền...sau đó tôi xuống dưới này xem ý nghĩa của sao Phá điền nói gì về phúc lộc trong điền nghiệp của mình. 
Đọc thêm »

0 Response to "Xem tuổi đoán nghiệp làm nông"

Post a Comment

Friends list