Xem tuổi biết lộc vận của mình

Giàu sang hay bần hàn âu cũng là số phận an bài, nhưng cũng tùy vào ý chí và cái tâm của mỗi người mà tạo nên. Có người sinh mệnh vốn được hưởng may mắn, lộc trời cho, có người thì số mệnh vốn khó nhọc, bần hàn, không được hưởng lộc trời. Nếu muốn biết số mệnh của mình có được hưởng y lộc trời cho hay không, hãy xem 12 Cung Sao coi tuổi dự báo vận y lộc của bạn ra sao.

Hãy tra cứu năm sinh và tháng sinh của mình để xem vận y lộc của bạn nhiều hay ít, tốt hay xấu nhé!

Xem tuổi biết vận y lộc
Ví dụ: Tôi sinh ngày 7 tháng 11 năm Bính Thìn (yêu cầu tra tuổi theo lịch Âm), thì tôi sẽ tra năm Thìn và tháng 11. Dựa vào bảng trên, tôi tra được sao Thành lộc...sau đó tôi xuống dưới này xem ý nghĩa của sao Thành lộc nói gì về vận y lộc của mình.
Đọc thêm »

0 Response to "Xem tuổi biết lộc vận của mình"

Post a Comment

Friends list