Xem ngày sinh bói vận mệnh

Trong tử vi số mệnh thì ngày tháng năm sinh có ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh của mỗi người. Tại bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn biết được vận ngày sinh của mình có ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn như thế nào. Xem 12 Cung Sao coi tuổi ngày sinh dự báo vận mệnh của bạn.

Muốn biết vận mệnh của mình qua ngày sinh, bạn hãy tra cứu ngày sinh của mình theo âm lịch  để xem vận mệnh của bạn tốt hay xấu nhé!

Xem ngày sinh bói vận mệnh
Ví dụ: Tôi sinh ngày 7 tháng 11 năm Bính Thìn (yêu cầu tra tuổi theo lịch Âm), thì tôi sẽ tra ngày sinh của mình là ngày mồng 7. Dựa vào bảng trên, tôi tra được ngày sinh của tôi là ngày Thái Dương...sau đó tôi xuống dưới này xem ý nghĩa của ngày Thái Dương nói gì về vận mệnh của mình.
Đọc thêm »

0 Response to "Xem ngày sinh bói vận mệnh"

Post a Comment

Friends list