Tiền lì xì của 4 nhóm máu

Tết tết tết tết...tết đến roài....mau mau chuẩn bị đi nhận tiền lì xì thoai nào. Để xem hôm may ta sẽ thu được bao nhiêu tiền lì xì nào.

Cùng theo chân các bạn 4 nhóm máu với nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O gom bao lì xì nha!

Cùng xem các nhóm máu mừng tuổi cho trẻ con như thế nào nha...

Nhóm máu A luôn cẩn thạn, dành tiền mừng tuổi cho lũ trẻ

Nhóm máu B ù té khỏi vòng vây hãm

Nhóm máu O xuề xòa vậy đó...

Nhóm máu AB chỉ muốn đào sâu giải thích ý nghĩa....
Nhóm máu A luôn so sánh và rút ra nguyên nhân tiền mừng tuổi tăng hay giảm.

Nhóm B tiền mừng tuổi toàn bị mẹ tịch thu nên phải đề cao cảnh giác

Nhóm O cẩn thận kẻo mắc mưu, tiền một đi không trở lại. 

Nhóm AB thì lại cam tâm tình nguyện chịu thiệt.

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Tiền lì xì của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list