Nhóm máu A - Kẻ tha rác về nhà

Đúng là mỗi người một tính, được tính tốt này lại mất tính tốt kia, kể cả 4 nhóm máu cũng không có nhóm nào là hoàn hảo, điều này cũng dễ chấp nhận thôi. Cùng xem tính xấu khó bỏ của nhóm máu A là gì nha!
Đối tượng nghiên cứu nhóm máu A là: Bố tôi!!!!....


Nhóm máu A được phong danh hiệu...."thánh rác"

0 Response to "Nhóm máu A - Kẻ tha rác về nhà"

Post a Comment

Friends list