Nhóm máu B - Sống để tận hưởng

4 nhóm máu đều mang trong "máu" của mình những tật xấu đáng chê, nhóm máu A thì được phong danh hiệu "thần rác" chuyên mang rác về nhà, tiếp tục soi tính xấu khó bỏ của nhóm máu B là gì nha!

Nhóm máu B - Sống để tận hưởng

Đối tượng nghiên cứu nhóm máu B là: Mẹ tôi!!!!....

Nhóm máu B - Sống để tận hưởng

Nhóm máu B - Sống để tận hưởng

Nhóm máu B - Sống để tận hưởng
Nhóm máu B sống là để tận hưởng cơ mà...

0 Response to "Nhóm máu B - Sống để tận hưởng"

Post a Comment

Friends list