Khi bà vợ nhóm máu B nổi giận

Nhóm máu B còn biết đến với danh hiệu "nóng như lửa", vì vậy hãy thật cẩn trọng khi những ngọn lửa này bùng phát, đặc biệt là các ông chồng có bà vợ thuộc nhóm máu B. Theo kinh nghiệm thực tiễn và hậu quả...cháy mặt, thì các ông chồng không nên "đùa" với ngọn lửa này đấy nhá!!!

Khi bà vợ nhóm máu B giận
Nếu nói nhóm máu B sống theo cảm tính là ngọn lửa thì nhóm A sống theo lý tính là nước

Khi bà vợ nhóm máu B giận
Sau khi lửa bị dập tắt...

Khi bà vợ nhóm máu B giận
Đôi lúc, giận cá chém thớt

Khi bà vợ nhóm máu B giận

0 Response to "Khi bà vợ nhóm máu B nổi giận"

Post a Comment

Friends list