Xem bói vận nghề nghiệp

Để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cũng cần phải xem mệnh tuổi có hợp cho đường sự nghiệp làm ăn của mình hay không nữa đấy. Nếu bạn muốn biết mệnh tuổi của mình có vận nghề nghiệp như thế nào, thì bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn biết được đường nghề nghiệp của mình sẽ ra sao. Cùng 12 Cung Sao xem tuổi coi bói công việc, nghề nghiệp của bạn nhé.

Đầu tiên hãy tra cứu xem sao xem năm sinh và tháng sinh của mình để xem mình thuộc Sao nào, sau đó xuống dưới đọc ý nghĩa và giải mã vận nghề nghiệp của bạn thế nào nhé.

Xem bói vận nghề nghiệp
Ví dụ: Tôi sinh tháng 11 năm Bính Thìn (yêu cầu tra tuổi theo lịch Âm), thì tôi sẽ tra Nhật can năm sinh là Bính và tháng sinh là tháng 11. Dựa vào bảng trên, tôi tra được Sao của tôi là Tăng Đạo...sau đó tôi xuống dưới tra ý nghĩa của sao Tăng Đạo nói gì về vận nghề nghiệp của mình.
Đọc thêm »

0 Response to "Xem bói vận nghề nghiệp"

Post a Comment

Friends list