[Trắc nghiệm] - Khám phá 'cái tôi' của bạn?

Ở mỗi người đều có một cái tôi riêng, đó là sự tự tôn và tự trọng của bản thân mà mỗi người đều phải tôn trọng. Tuy nhiên cũng cần phải biết kiểm soát cái tôi của mình một cách hợp lý thì mới có thể dung hòa được mọi vấn đề trong cuộc sống của mình. Bạn có nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được cái tôi một cách hợp lý hay không?

[Trắc nghiệm] - Khám phá 'cái tôi' của bạn?
[Trắc nghiệm] - Khám phá 'cái tôi' của bạn?
Đọc thêm »

0 Response to "[Trắc nghiệm] - Khám phá 'cái tôi' của bạn?"

Post a Comment

Friends list