Kiểu tập thể hình chẳng giống ai của 4 nhóm máu

Tập thể hình thì chỉ có các chàng muốn lên cơ bắp và thể hiện với gái thui, điều này đã được 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O chứng minh tại việt nam. Hoàn toàn không phải từ lý do sức khỏe và gì gì đó...tất cả chỉ vì mê gái...

Kiểu tập thể hình chẳng giống ai của 4 nhóm máu
Nhóm máu B thường chọn theo hứng thú, thích gì tập nấy. Còn nhóm máu O rất ngưỡng mộ những chàng trai cơ bắp cuồn cuộn, hơn nữa tính lại hấp tấp, muốn nhanh có kết quả nên thường tập những bài vượt sức.

Kiểu tập thể hình chẳng giống ai của 4 nhóm máu
Ngày hôm sau thì cả hai đều mất sức...vì quá sức...

Kiểu tập thể hình chẳng giống ai của 4 nhóm máu
Nhóm máu AB ưa sạch sẽ, không thích áo quần nhớp nháp mồ hôi, nên chỉ thích tập những bài nhẹ nhàng.Còn nhóm máu A luôn sống và làm việc theo quy củ nên sẽ tập theo sự hướng dẫn của huấn luận viên!

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Kiểu tập thể hình chẳng giống ai của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list