Ba chú Heo con trong 4 nhóm máu

Những chú heo trong 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O sẽ như thế nào? Họ có ham ăn như con heo không? Thật khó mà biết được, hãy cùng khám phá xem nhé mấy con heo...

Ba chú Heo con trong 4 nhóm máu
Hôm đó, chú heo nhóm máu B đang duỗi cẳng nằm dài trên bãi cát, bỗng phát hiện một con sói già lao tới chổ mình.Heo nhóm máu B sẽ chạy nhưu bay đến heo nhóm máu O.

Ba chú Heo con trong 4 nhóm máu
Và hệ quả là tan tành mây khói...

Ba chú Heo con trong 4 nhóm máu
Heo nhóm máu O và heo nhóm máu B chạy bán sống bán chết  tới chổ heo A. Lúc đó heo A dang đặt từng viên gạch trát vữa xây nhà...sau đó sói tới...

Ba chú Heo con trong 4 nhóm máu
Và tất cả chạy mất dép...

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Ba chú Heo con trong 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list