Sắm vai cho 12 chòm sao trong Harry Potter

Harry Potter có lẽ là một trong những bộ phim và truyện có nhiều kỹ nhiệm nhất với tuổi thơ ta trong cuộc đời, ai lớn lên cũng từng được xem hoặc đọc truyện về Harry Potter, và cũng ước gì được là một phần trong bộ truyện đấy với những phép thuật vượt thời gian...

Mình chỉ ước được làm Harry Potter mà thôi!!!
Mình chỉ ước được làm Harry Potter mà thôi!!!
Đọc thêm »

0 Response to "Sắm vai cho 12 chòm sao trong Harry Potter"

Post a Comment

Friends list