Khi 4 nhóm máu chuẩn bị đi họp

Việc đi họp của 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O thực sự không dễ như ta tưởng tượng, lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý kẻo bị sếp thịt nha các thím...

Khi 4 nhóm máu chuẩn bị đi họp
Nhóm máu A thường tới phòng họp sớm và chuẩn bị kỹ lưỡng...còn nhóm máu B thì quên mất cuộc họp vì ngủ...

Khi 4 nhóm máu chuẩn bị đi họp
Nhóm máu O thì thường rất vội vàng và lộp chộp, sát giờ mới chịu đến.

Khi 4 nhóm máu chuẩn bị đi họp
Và tất cả làm nhóm máu A chờ đợi rất bực nhọc nhá.

Khi 4 nhóm máu chuẩn bị đi họp
Nhóm máu B thuộc nhóm người lạc quan, vì thế kể cả gấp gáp đến mấy, họ cũng không đến ngồi nhấp nhổm như trên bàn chông. Nhóm máu O không giỏi ứng biến, khi gặp sự cố bất thường sẽ mất bình tĩnh, tinh thần hoàn toàn suy sụp...Còn AB thì hết rối rồi!

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Khi 4 nhóm máu chuẩn bị đi họp"

Post a Comment

Friends list