Khi 12 cung hoàng đạo đổ bệnh?

Đau ốm thì chẳng có gì mệt bằng, làm việc không được, ăn chơi không được, âu yếm không được, ấy ấy cũng không được...sẽ cực kỳ đau khổ nếu chúng ta đổ bệnh và nằm thoi thóp trên giường với những túi thuốc, kim tiêm...

Khi 12 cung hoàng đạo đổ bệnh?
Khi đau bệnh thì chỉ có mà nằm ôm gấu ngủ...
Đọc thêm »

0 Response to "Khi 12 cung hoàng đạo đổ bệnh?"

Post a Comment

Friends list