Kẻ mỏ nhọn trong 4 nhóm máu

Mỏ nhọn thì đúng không chấp nhận được và trong 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O thì có một kẻ chuyên lẻo mép và mỏ cực kỳ nhọn đó nhá!

Kẻ mỏ nhọn trong 4 nhóm máu
Nhóm máu A luôn căng tai căng mắt nghe ngóng tình hình xung quanh, bất cứ động tĩnh gì, kể cả con ruồi bay cũng không qua mắt được họ. Sau khi nắm bí mật trong tay, trong lòng cứ suy nghĩ mông lung.

Kẻ mỏ nhọn trong 4 nhóm máu
Nhóm máu O không nói ra thì sẽ ấm ức đến phát bệnh.

Kẻ mỏ nhọn trong 4 nhóm máu
Nhóm máu B chẳng quan tâm tới những chuyện xung quanh mình, như mù tịt thông tin vỉa hè. Nhóm máu Ab lãnh đạm với chuyện thế thế gian, nhưng hay quan tâm với những gì bất thường, lạnh lùng.

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Kẻ mỏ nhọn trong 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list