Bộ não của 4 nhóm máu trông thế nào?

Bộ não của chúng ta có nhiều khác biệt, 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O đều có bộ não riêng của mình, chẳng ai giống ai và chính nhờ điều đó làm nên sự khác biệt của từng nhóm máu.

Bộ não của 4 nhóm máu trông thế nào?
Nhóm máu A là người quan tâm đến người khác, còn nhóm máu B thì bộc trực thẳng thắn.

Bộ não của 4 nhóm máu trông thế nào?
Nhóm máu O thì có sự hài hước thiên bẩm còn nhóm máu AB thì loạn xà ngầu, chẳng biết đâu mà lần...

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Bộ não của 4 nhóm máu trông thế nào?"

Post a Comment

Friends list