Bộ mặt lãnh đạm của nhóm máu AB

Tới trường học mà cái mặt của 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O giống như lựu đạn, mất dạy, mất nết, lạnh lùng éo ai chịu nổi...

Bộ mặt lãnh đạm của nhóm máu AB
Mới đầu năm học mà đã chén anh chén chị rồi....

Bộ mặt lãnh đạm của nhóm máu AB
Sau đó còn say bí tỉ nữa cơ chứ...

Bộ mặt lãnh đạm của nhóm máu AB
Nhưng nhóm máu AB vẫn thấy nhàm chán trước mọi chuyện.

Bộ mặt lãnh đạm của nhóm máu AB
Và thấy đôi khi thật là xa cách và...

Bộ mặt lãnh đạm của nhóm máu AB
Buồn ngủ...

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Bộ mặt lãnh đạm của nhóm máu AB"

Post a Comment

Friends list