Xem bói phúc lộc kiếp trước & kiếp này của bạn

Bạn có muốn biết kiếp trước và kiếp này của bạn sẽ thế nào, và phúc lộc của bạn kiếp trước ảnh hưởng thế nào đến phúc lộc kiếp này hay không? Cùng 12 Cung Sao xem bói phúc lộc kiếp trước & kiếp này của bạn và xem thử ý nghĩa, để xem bạn cần phải làm gì để kiếp này được sung sướng, hay do kiếp trước bạn làm gì mà kiếm này khổ cực nhé?

Đầu tiên hãy tra cứu xem sao tiền thế, có nghĩa là sao kiếp trước về phúc lộc của mình là gì, sau đó xuống dưới tra xem thử sao đó có ý nghĩa gì và nói gì về kiếp trước, và nó ảnh hưởng đến kiếp này thế nào nào!

Ví dụ tôi sinh ngày 7 tháng 11 năm Canh Ngọ (yêu cầu tra tuổi Âm nhé, không lấy tuổi dương hay  tháng dương, mà lấy tuổi âm, tháng âm) chẳng hạn, tôi sẽ tra là tháng 11 năm Ngọ. Thì dựa vào cột, tôi tra được sao tiền thế của tôi là Định Lộc...sau đó tôi xuống dưới này tra lại Định Lộc nói gì về phúc lộc kiếp này và kiếp trước...
Đọc thêm »

0 Response to "Xem bói phúc lộc kiếp trước & kiếp này của bạn"

Post a Comment

Friends list