Kiểu đi thi của 4 nhóm máu

Tất nhiên kiểm tra luôn là một cuộc tra tấn "dã man con ngan" đối với tụi học sinh chúng mình và kể cả 4 nhóm máu, không thể khoay tay ngồi nhìn cái đề không, phải làm gì đấy chứ nhỉ !

Cùng xem giờ kiểm tra của 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O diễn ra như thế nào nha....

Kiểu đi thi của 4 nhóm máu
Nhóm A nháp chằng chịt trên giấy để ra đáp án

Kiểu đi thi của 4 nhóm máu
Nhóm B lại đắm chìm vào tính toán ti tỉ thứ rồi....đi vào ngỏ cụt!!!

Kiểu đi thi của 4 nhóm máu
Nhóm O là kẻ thực dụng, kẻ này sẽ nghĩ ra quỷ kế gì đây...

Kiểu đi thi của 4 nhóm máu
Á ha, này thì bị thầy giám thị phát hiện nha O

Kiểu đi thi của 4 nhóm máu
Nhóm AB trở thành thần bút lướt trên giấy như bay....

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Kiểu đi thi của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list