Kiểu đòi nợ chẳng giống ai của 4 nhóm máu

Bực nhất là nợ tiền mà không chịu trả, làm đủ mọi cách cũng chẳng chịu moi túi ra...tức thế quá 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O đành phải sử dụng tuyệt chiêu của riêng mình...

Kiểu đòi nợ chẳng giống ai của 4 nhóm máu
Nhóm máu O thường đòi nợ theo kiểu vòng vo tam quốc, còn nhóm máu B thì đòi thẳng mặt, không trả thì liệu hồn.
Đọc thêm »

0 Response to "Kiểu đòi nợ chẳng giống ai của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list