Khả năng kiềm chế cơn giận của 4 nhóm máu

Mỗi lúc giận, kiểu gì cũng bùm bòm một phát cho sướng nhỉ? Ẹc, không thể làm thế, vì giận mà như thế là mất khôn, phải bình tĩnh xử lý chứ nhỉ?...Cùng xem nếu lúc giận thì 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O nhà ta sẽ xử lý mọi chuyện thế nào nhé?

Khả năng kiềm chế cơn giận của 4 nhóm máu
Nhóm máu A khả năng kiềm chế tốt, vì hay nhẫn nhịn, ít khi nổi nóng nên thường bị bệnh dạ dày...Còn nhóm máu B thích nổi nóng thì nổi nóng, kìm nén để tức chết à, mặc dù khiến người khiến người khác bị tổn thương nhưng cứ chửi cho đã đời đã...

Khả năng kiềm chế cơn giận của 4 nhóm máu
Nhóm máu O hay buôn chuyện với người khác để giải tỏa cơn nóng. Khi mục đích đã đạt được thì người nghe mệt mõi vô cùng.Còn AB thì lạnh như tiền, bình tĩnh đến mức khủng khiếp...

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Khả năng kiềm chế cơn giận của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list