Cuộc hẹn lúc 3h chiều của 4 nhóm máu

Hẹn cái kiểu gì mà hẹn 3h chiều, trời nắng chang chang, ta còn chưa ngủ dậy mà hẹn cái gì...4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O sẽ rất bực tức nếu hẹn giờ đó đó?

Cuộc hẹn lúc 3h chiều của 4 nhóm máu
Trước 3h chiều 1 tiếng, dường như 4 nhóm máu đang "say sưa" với "công việc" tuyệt vời của mình.
Đọc thêm »

0 Response to "Cuộc hẹn lúc 3h chiều của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list