Phân biệt nhóm máu Tây & Ta

Đừng có tưởng Tây và Ta thì ai cũng giống ai nhé, ngay cả nhóm máu cũng có nhiều sự khác biệt đó, tính cách mỗi nơi mỗi khác, đôi khi ở Ta nhóm máu A nhưng qua Tây thì đó là tính cách của nhóm máu B đó...loạn xà ngầu!

Cùng 12 Cung Sao Phân biệt nhóm máu Tây & Ta, xem điểm khác biệt của Tây và Ta như thế nào và làm sao để nhận biết được 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O nhá...

Phân biệt nhóm máu Tây & Ta
Ở phương Tây, đa số là người nhóm máu A thiên về lí trí và nhóm máu O mạnh mẽ. Ở phương Đông, người nhóm máu B yêu tự do chiếm tỉ lệ cao hơn.

Phân biệt nhóm máu Tây & Ta
Ở phương Tây coi tự nhiên là kẻ để chiêm phục chiếm lĩnh, còn phương Đông coi tự nhiên là kẻ chia sẻ ngọt bùi...nhưng đó là ngày xửa ngày xưa, ngày nay thì tráo ngược lại nhé.

Phân biệt nhóm máu Tây & Ta
Người phương Tây thiên về phân loại, phân tích và quy nạp, còn phương đông thì coi trọng tự do, cùng nhau dung nạp...cái này ngày xưa đúng, ngày nay tráo ngược lại...

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Phân biệt nhóm máu Tây & Ta"

Post a Comment

Friends list