Khi nhóm máu A & nhóm máu B 'cắn nhau'

Trong cuộc sống thực sự không thể tránh được những xích mích và những điều làm phật lòng nhau, nguyên nhân chủ yếu có thể đến từ việc tính cách không hợp nhau, một sự vô tình nào đó làm nhau khó chịu hoặc ghen ăn tức ở với nhau...rất nhiều lý do?

Nhưng thực sự đâu mới là lý do khiến nhóm máu A & nhóm máu B 'cắn nhau' mà không cắn nhau với các nhóm máu khác? Cùng 12 Cung Sao khám phá 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O nhé!

Khi nhóm máu A & nhóm máu B 'cắn nhau'
Nhóm máu A luôn sẵn sàng, nhóm máu O thì thường chày bừa mọi chuyện

Khi nhóm máu A & nhóm máu B 'cắn nhau'
Nhóm máu A hay xoáy vào lời người khác nói để làm bằng cớ, nói dai là sở trường của họ.

Khi nhóm máu A & nhóm máu B 'cắn nhau'
Nhóm máu B chúa ghét sự đay nghiến mãi một chuyện, còn nhóm máu A theo chủ nghĩa hòa bình, thích sống yên ổn, ghét những kẻ phá đám...

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Khi nhóm máu A & nhóm máu B 'cắn nhau'"

Post a Comment

Friends list