Khi 4 nhóm máu bám đít nhau?

Ai cũng có những nhược điểm và ưu điểm của mình, nhưng tất cả chúng ta đều ghét bị vạch ra và xăm soi những ưu nhược điểm đấy, thực sự rất ghét và không thể chịu nổi đâu đó... Cùng 12 Cung Sao khám phá xem khi bất cứ nơi đâu mà 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O đến đều có vết cắn của các thím khác thì sẽ như thế nào nhé?

Khi 4 nhóm máu bám đít nhau?
Nhóm máu B là người luôn biết chia sẻ với nhóm máu AB. Còn nhóm máu O thì thích lên mặt dạy đời nhóm máu B.

Khi 4 nhóm máu bám đít nhau?
Nhóm máu A lại thcihs săm soi nhóm máu O và với A thì AB luôn là người bạn biết thấu hiểu và cảm thông.

Khi 4 nhóm máu bám đít nhau?
Và giờ mọi chuyện bị như thế này đấy các bạn à...hịc

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Khi 4 nhóm máu bám đít nhau?"

Post a Comment

Friends list