Cảm xúc thầm kín không bao giờ chia sẻ của 12 chòm sao Nam

Có những điều dễ nói ra nhưng có những điều không bao giờ có thể tiết lộ mà chỉ giữ ở trong lòng. Không phải là khó nói, không phải là bí mật mà chỉ là chưa có cơ hội được nói ra mà thôi.

Đôi khi có những điều nói ra cũng chẳng để làm gì...
Đôi khi có những điều nói ra cũng chẳng để làm gì...
Đọc thêm »

0 Response to "Cảm xúc thầm kín không bao giờ chia sẻ của 12 chòm sao Nam"

Post a Comment

Friends list