[Bói bài Tarot] - Quá khứ vẫn cứ đeo bám bạn suốt đời?

Có những sự thực rằng càng cố gắng thì càng thất bại, càng cố quên đi thì càng ám ảnh...vâng, đó chính là quá khứ, có những điều vội vàng quên đi, nhưng có những điều vẫn đeo bám ta theo suốt cả cuộc đời.

Tình yêu...có lẽ là thế, sẽ mãi bám đít bạn suốt đời!
Tình yêu...có lẽ là thế, sẽ mãi bám đít bạn suốt đời!
Đọc thêm »

0 Response to "[Bói bài Tarot] - Quá khứ vẫn cứ đeo bám bạn suốt đời?"

Post a Comment

Friends list