Xử Nữ có thể im lặng bỏ qua, nhưng không phải quên. Xử Nữ có thể im lặng không n...

Xử Nữ có thể im lặng bỏ qua, nhưng không phải quên.
Xử Nữ có thể im lặng không nói, nhưng không có nghĩa không biết.
Xử Nữ có thể im lặng không quan tâm, nhưng không có nghĩa là không để mắt tới.
Xử Nữ có thể im lặng không kêu than, không có nghĩa không mệt mỏi.
Xử Nữ có thể im lặng mà cười mỉm, không có nghĩa là vui vẻ.

-Fly-

Stt post lại :D

0 Response to "Xử Nữ có thể im lặng bỏ qua, nhưng không phải quên. Xử Nữ có thể im lặng không n..."

Post a Comment

Friends list