Trong cuộc đời Ma Kết chẳng hề hiếm những mối quan hệ, cuộc đàm phán ra đi trong...

Trong cuộc đời Ma Kết chẳng hề hiếm những mối quan hệ, cuộc đàm phán ra đi trong chính sự im lặng của Kết :)
Vâng, và dĩ nhiên khi tư vấn hay ép người khác từ bỏ 1 mối quan hệ, Kết cũng thường có ý như thế.
Bởi vì đối với Kết:
Ra đi trong im lặng, thiết nghĩ cái không biết thì giá trị vẫn còn đó. ... Vẫn còn lý do khác nữa, nhưng để các Kết tự hiểu với nhau nhé ;))
Ad K

0 Response to "Trong cuộc đời Ma Kết chẳng hề hiếm những mối quan hệ, cuộc đàm phán ra đi trong..."

Post a Comment

Friends list