Thiên Yết , kẻ có thói quen lấy cảm xúc của người khác làm vật " của " riêng mìn...

Thiên Yết , kẻ có thói quen lấy cảm xúc của người khác làm vật " của " riêng mình ! Và cứ như thế , Yết lại chìm trong tâm tư cảm xúc , của mình và của người khác :)

#Johny :)

0 Response to "Thiên Yết , kẻ có thói quen lấy cảm xúc của người khác làm vật " của " riêng mìn..."

Post a Comment

Friends list