[Thay lời muốn nói] Mã à, Ngư yêu Mã nhiều lắm đó (*Bài gửi về chuyên mục theo đ...

[Thay lời muốn nói] Mã à, Ngư yêu Mã nhiều lắm đó
(*Bài gửi về chuyên mục theo địa chỉ mn12cs@gmail.com)

Rồi một ngày, bỗng nhiên hai ta phải xa nhau, Ngư đi một phương, Mã đi một hướng, và Ngư nghĩ chắc chúng ta đến đây là hết, không còn hi vọng một ngày Mã nói câu "Mã yêu Ngư" và rồi sáu tháng trôi qua, cuộc sống đối với Ngư như vô vọng, như thiếu đi động lực, thiếu đi linh hồn để sống. Ngư nghĩ, chắc Mã đã có người khác, chắc Mã đã hạnh phúc hơn.

Xem chi tiết: http://ift.tt/1HeSOCv


Mã à, Ngư yêu Mã nhiều lắm đó | Mật ngữ 12 chòm sao
matngu12chomsao.com
Rồi một ngày, bỗng nhiên hai ta phải xa nhau, Ngư đi một phương, Mã đi một hướng, và Ngư nghĩ chắc chúng ta đến đây là hết, không còn hi vọng một ngày Mã nói câu "Mã yêu Ngư" và rồi sáu tháng trôi qua, cuộc sống đối với Ngư như vô vọng, như thiếu đi động lực, thiếu đi linh hồn để sống. Ngư nghĩ, chắ…

0 Response to "[Thay lời muốn nói] Mã à, Ngư yêu Mã nhiều lắm đó (*Bài gửi về chuyên mục theo đ..."

Post a Comment

Friends list