[Thay lời muốn nói] Gửi Xử Nữ vô tâm (*Bài gửi về chuyên mục theo địa chỉ mn12cs...

[Thay lời muốn nói] Gửi Xử Nữ vô tâm
(*Bài gửi về chuyên mục theo địa chỉ mn12cs@gmail.com)

Cậu nhớ hay không một lần cậu gọi cho tui và nói cậu chuyển trường, tuần sau phải đi rồi. Tui đã khóc và nhắn tin cho cậu "ông giám chọc tui khóc" chưa đầy 20 giây sau cậu đã gọi lại và nói mình không đi kêu tui đừng khóc nữa.

Xem chi tiết: http://ift.tt/1HyWKRs


Gửi Xử Nữ vô tâm | Mật ngữ 12 chòm sao
matngu12chomsao.com
Cậu nhớ hay không một lần cậu gọi cho tui và nói cậu chuyển trường, tuần sau phải đi rồi. Tui đã khóc và nhắn tin cho cậu "ông giám chọc tui khóc" chưa đầy 20 giây sau cậu đã gọi lại và nói mình không đi kêu tui đừng khóc nữa.

0 Response to "[Thay lời muốn nói] Gửi Xử Nữ vô tâm (*Bài gửi về chuyên mục theo địa chỉ mn12cs..."

Post a Comment

Friends list