[Thay lời muốn nói] Cậu là Kim Ngưu, chàng trai vui vẻ trong mắt mọi người (*Bài...

[Thay lời muốn nói] Cậu là Kim Ngưu, chàng trai vui vẻ trong mắt mọi người
(*Bài gửi về chuyên mục theo địa chỉ mn12cs@gmail.com)

Một ngày, cậu quanh quẩn ở chỗ tớ và chúng ta bắt đầu nói chuyện từ đó. Cậu dễ gần, cho dù nói với tớ được một hai câu lại chạy đi vì mọi người gọi, nhưng vẫn quay lại để nói nốt với tớ. Bỗng nhiên, tớ cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Kim Ngưu, chàng trai đầu tiên trong lớp tớ đem lòng yêu thương.

Xem chi tiết: http://ift.tt/1Sd2iXv


Cậu là Kim Ngưu, chàng trai vui vẻ trong mắt mọi người | Mật ngữ 12 chòm sao
matngu12chomsao.com
Một ngày, cậu quanh quẩn ở chỗ tớ và chúng ta bắt đầu nói chuyện từ đó. Cậu dễ gần, cho dù nói với tớ được một hai câu lại chạy đi vì mọi người gọi, nhưng vẫn quay lại để nói nốt với tớ. Bỗng nhiên, tớ cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Kim Ngưu, chàng trai đầu tiên trong lớp tớ đem lòng yêu thương.

0 Response to "[Thay lời muốn nói] Cậu là Kim Ngưu, chàng trai vui vẻ trong mắt mọi người (*Bài..."

Post a Comment

Friends list